Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

Spoločnosť SIRCONTEC zabezpečuje servis v rámci záruky a po jej skončení priamo alebo cez zmluvných partnerov.
Servisní technici poskytujúci odborné služby majiteľom a prevádzkovateľom technologických zariadení SIRCONTEC prešli odborným školením u výrobcu.

Cieľom je odstránenie poruchy zariadenia v lehote do 48 hodín. Konštrukcia zariadení SIRCONTEC umožňuje ľahkú opravu výmenou skupín alebo podskupín. Takúto výmenu je možné v drvivej väčšine prípadov uskutočniť priamo na stavbe alebo v sídle prevádzkovateľa.
Súčasťou servisu je aj školenie obsluhy zariadení dodávané bezplatne ako súčasť dodávky nového zariadenia. 
Samozrejmosťou je bezplatný informačný servis týkajúci sa prevádzky dodaných zariadení.

Spojenie na servis príslušný pre Slovensko a Českú republiku: +421 903 644776

CMS system RoskaSoft © 2005-2010